Archiwum: Urządzenia w przemyśle morskim

Holowniki, czyli małe „ciało”, ale duża moc

Jednym z typów niewielkiego statku jest holownik. Najczęściej to bardzo zwrotna jednostka pływająca wyposażona w silniki dużej mocy, wręcz

Promy

Jednym z morskich statków wyspecjalizowanych w przewożeniu pasażerów są promy. Są to jednostki kursujące po określonych trasach, funkcjonujące w ruchu wahadłowym, czyli tam i z powrotem.

Urządzenia wspomagające, czyli wózki widłowe

Niezbędnym urządzeniem wykorzystywanym do pracy w porcie a służącym do przetransportowywania towarów z miejsca w miejsce są wózki widłowe.

Bardzo szeroka

Wszystko, co wspomaga funkcjonowanie przemysłu morskiego

Rozwój każdego z działów czy też branż przemysłowych wymaga konkretnych aktywności i działań podejmowanych w celu osiągnięcia pożądanego i

Autopiloty, czyli automatyczne sterowanie jednostką pływającą

oswietlenie.domdlaciebie.org.pl

Sternik, czyli osoba zajmująca się na pokładzie statku utrzymywaniem kierunku zadanego i pilnowaniem, aby nie pojawiały się odstępstwa od obranego kursu, zastępowana jest w większości

Położenie geograficzne a rozwój przemysłu

Działalność przemysłowa danego kraju jest ściśle związana z obecnością złóż naturalnych, których eksploatacja powoduje i wpływa na rozwój różnych gałęzi i