Żurawie służące do przeładowywania kontenerów a także tzw. drobnicy

helpdesk.duzy.net.pl

Żurawie okrętowe typu CBW służą do szybkiego przeładowywania towarów o mniejszych gabarytach oraz kontenerów i pojemników. Nad kabiną operatora znajduje się wysięgnik, służący do podnoszenia i przenoszenia ciężarów. Usytuowanie umożliwiające operatorowi dobrą widoczność oraz mały promień pracy powoduje, iż mogą zajmować się także towarami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie żurawia.

brukowa kostka w warszawie kostka brukowa warszwa warszawa kostka logispolska.pl

CBB to żuraw linowy typu wychylnego, zaprojektowany do przeładunku przede wszystkim materiałów sypkich, czyli tak zwanej drobnicy, ale także kontenerów. Posiada sterowanie hydrauliczne oraz cechuje się, dzięki wielu rozwiązaniom konstrukcyjnym, dużą stabilnością.

Kolejnym modelem jest żuraw typu MPC, dwuprzegubowy, służący przede wszystkim do ciągłej pracy w porcie, gdzie zajmuje się przeładunkiem zwanym wysokim. Dzięki wyposażeniu w cztery napędy jezdne, żuraw typu MPC gwarantuje możliwość ciągłej pracy, co jest jego niewątpliwym atutem.

zaprawa tynkarska